HOUSLE.cz | VIOLIN.cz | GEIGE.cz – web pro smyčcové hudební nástroje

IV. Mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky - Houslařská soutěž Věnceslava Metelky - pátek 27. 4. 2012

Napsal Dalibor Bzirský

Seznam článků

 

Pátek 27. 4. začal poklidně. Dopoledne houslaři odpočívali, někteří podnikli krátký výlet po okolí. Mezi tím probíhly přípravy na přednášku mistra houslaře Tomáše Pilaře o Krkonošské houslařské škole. O přednášku byl nečekaný zájem a nestačili jsme přidávat židle. Pro hosty, kteří nemluví česky, tlumočil simultánně doc. S. Bohadlo. Přednáška Mistra Pilaře přešla plynule v povídání Mistra Jana Špidlena o houslařích Pražské houslařské školy, od dob Evžena Vitáčka, který symbolicky obě školy propojil, až po současnost. Otázky padaly především ze strany zahraničních hostů, kteří půvab a důležitost Metelkových nástrojů a českých nástrojů vůbec pro sebe objevili poprvé.

Opět jsme využili přítomnost Christopha Landona, který ochotně a spatra pohovořil tentokrát o detailech a nepřesnostech v konstrukci italských nástrojů a jak a proč tyto odchylky vznikaly. Opět měl u sebe pohotově dokumentaci a samozřejmě “ živé “ housle .

Poté již nastal čas připravit vše na první kolo tónové soutěže. Přesunuli jsem se do nádherného secesního sálu Městského divadla. Nástroje byly tentokrát označeny pouze čísly, neboť tónové kolo soutěže je anonymní. O tónovou zkoušku projevila zájem i veřejnost a poslouchat přišlo i smyčcové oddělení ZUŠ v Náchodě.

Housle byly přehrávány sólo bez doprovodu klavíru a za plentou, aby houslaře nic nerušilo a mohli se svěřit pouze svému sluchu. Přehrávání se ujal primárius smyčcového kvarteta Epoque quartet David Pokorný. Nástroje byly přehrány dvakrát za sebou. V prvním, zahřívacím kolečku pouze stupnice a v druhém zazněly na každé housle tři krátké úseky. Znovu stupnice, úryvek ze svity č.1 g moll Bacha a část z recitativu a scherza capricia Fritze Kreislera. Houslaři tak mohli posoudit sílu, barvu, dynamické možnosti nástroje a také odolnost a ozev každého jednotlivého tónu v arpeggiích.

Srovnávacím nástrojem byl nástroj Antonia Stradivariho z roku 1718. Jeho tón byl plný barev, harmonických složek a E struna jiskřivá, ale přitom také velice barevná. Soutěžní nástroje se od něj dost lišily. Je jasné, že 300 let se jen tak dohnat nedá. Tím ale není řečeno, že soutěžní nástroje hrály špatně. Právě naopak. Kvalita byla až překvapivě vysoká a mezi jednotlivými nástroji byl jen malý rozdíl. Rozhodování bylo tedy velice obtížné a po skončení se ještě dlouho povídalo a porovnávaly bodovací protokoly. K hodnocení se přidalo i publikum. Tyto body budou spolurozhodovat o Ceně publika.

Téměř okamžitě po skončení prvního kola tónové soutěže se na podium usadili členové Epoque Quaret aby si krátce zazkoušeli a večer se začal ladit do slavnostního.

Zatímco první hosté večerního koncertu vcházeli do Přednáškového sálu, aby si prohlédli plody úsilí houslařů a potěšili se krásou starých nástrojů, v improvizovaném výpočetním středisku se zpracovávaly body, abychom po skončení koncertu znali výsledky.

Vystoupení Epoque Quaret dalo nám všem na chvíli zapomenout na soutěžení a zbavilo nás únavy. Na začátku jsme krátce přivítali vzácné hosty z řad zastupitelstva města a partnery festivalu a pak už jsme se nechali unášet energií hudby Davida Balakrishnana, Olivera Nelsona, Chick Corei, Petra Wajsara, Danny Seidenberga a Jana Kučery jehož skladba Zrození zazněla ve světové premieře . Přídavek byl proveden na vzácné nástroje A. Stradivariho a G. B.Guadagniniho. Interpreti zvolili klidnější skladbu, aby se náhodou nástrojům nic nestalo. Ale i kdyby, v publiku byli přeci houslaři…

Nekončící potlesk odměnil Epoque Quartet. Dojmů z uplynulého dne bylo mnoho, a tak jsme je sdíleli ještě při neformálním posezením. Porota rozhodla, že stojí zato uspořádat seminář ještě podrobnější k problematice vnímání kvality a estetiky nástrojů. V několika málo případech se totiž výsledky hodnocení poroty a soutěžících velmi lišily.