HOUSLE.cz | VIOLIN.cz | GEIGE.cz – web pro smyčcové hudební nástroje

IV. Mezinárodní houslařský festival Věnceslava Metelky - Houslařská soutěž Věnceslava Metelky - čtvrtek 26.4.2012

Napsal Dalibor Bzirský

Seznam článků

Ve čtvrtek 26. 4. nastal den D. Společné hodnocení. Je to skutečně historický, přelomový okamžik v dějinách houslařských soutěží. Zhruba hodinu jsme věnovali úvodu do problematiky posuzování nástrojů, důraz byl kladen také na fair play a zdůraznikl se skutečný význam soutěžení: profesionální a osobní růst, společné prožívání, poznání sebe sama, respekt k práci a názorům kolegů. To jsou atributy, které ctí všichni, kdo přijeli.

Práci porotců se ujali všichni s maximální odpovědností a využili celého dne, aby skutečně poctivě a zodpovědně posoudili práci svých kolegů. Svou vlastní práci nehodnotili. Pociťovali jsme spíše než konkurenci přání, aby vše dobře dopadlo a atmosféra zodpovědnosti za udělené body byla evidentní.

Kolem páté hodiny odpolední bylo hotovo a body se ukládali do počítače. Čas do večera, který byl ve znamení jam session v nedaleké hospodě jsme využili k přednášce Christopha Landona. Všichni známe něco o italské houslařině 17. a 18. století, ale informace, které nám zprostředkoval během dvou hodin tento znalec, byly jednoduše fantastické. Čerpal totiž především z vlastních badatelských zkušeností a ze studia materiálů běžně nedostupných i z informací ryze interních od kolegů, kteří se zabývají restaurováním a vědeckým studiem vzácných nástrojů. Znovu jsem ocenili výhodu přítomnosti raritních italských instrumentů. Bez problémů jsme je mohli brát do rukou a hrát na ně.

Než jsme si v příjemném prostředí hospody poprvé připili na společné setkání , měli jsme již k dispozici první výsledky bodování. Známe tedy vítěze v řezbě houslové hlavice a vítěze zlaté medaile za práci, která sestává ze součtu bodů za houslovou hlavici a bodů za uměleckořemeslné zpracování nového nástroje. Zde tedy průběžné výsledky:

Řezba houslové hlavice

 

Rózak Michal 547 bodů
Krupa Krzystof 521
Slodyczka Tadeusz 482
Hušek Pavel 472
Semenugha Oleg 463
Richter Jan 417
Lindholm Stefan 401
Strnadel Lukáš 389
Kohot Jaroslav 382
Sedláček Libor 316
Klucenty Piotr 259
Siwica Jacek 246
Bažant Jaromír 211

 

Pouze práce na novém nástroji

 

Krupa Krzystof 1606
Rózak Michal 1512
Hušek Pavel 1304
Slodyczka Tadeusz 1299
Richter Jan 1159
Kulcenty piotr 1152
Strnadel Lukáš 1145
Semenugha Oleg 1133
Kohout Jaroslav 1112
Lindholm Stefan 1066
Siwica Jacek 1049
Bažant Jaromír 902
Sedláček Libor 856

 

Pořadí celkově za práci ( součet šneka a práce na novém nástroji):

 

Krupa Krzystof 2127
Rózak Michal 2059
Slodyczka Tadeusz 1781
Hušek Pavel 1776
Semenugha Oleg 1596
Richter Jan 1572
Strnadel Lukáš 1534
Kohout Jaroslav 1494
Lindholm Stefan 1467
Kulcenty Piotr 1411
Siwica Jacek 1295
Sedláček Libor 1172
Bažant Jaromír 1113